Terug naar boven

Ecco klantenkaart

SPAREN VOOR KORTING BIJ ECCO

Met de Ecco Spaarkaart spaar je als vaste klant voor €25,- korting bij de Ecco Brandstores*, behorende bij Nelson Schoenen B.V

*Kijk hier voor een overzicht van de Ecco brandstores waar u kunt sparen met uw Ecco klantenkaart.

 

VOORDELEN VAN DE ECCO SPAARKAART    

- Je spaart automatisch punten, bij iedere besteding in één van onze Ecco brandstores.
- Je ontvangt €25,- korting zodra je in totaal 400 punten hebt gespaard.
- Je wordt op de hoogte gehouden van acties, aanbiedingen en onze nieuwe collectie.
- Je wordt als eerste op de hoogte gebracht van de speciale ECCO VIP dagenALGEMENE VOORWAARDEN
ingangsdatum 10 mei 2017

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Ecco klantenkaart) het Spaarkaart-programma van Ecco.

A. ECCO KLANTENKAART

1. De Ecco klantenkaart is een spaarkaart van Nelson Schoenen BV. Met de Ecco klantenkaart spaar je als spaarkaarthouder voor €25,- korting op een volgende aankoop en word je persoonlijk op de hoogte gehouden van acties, aanbiedingen en de nieuwe collectie van Ecco.

B. AANVRAAG EN REGISTRATIE ECCO KLANTENKAART

1. De Ecco klantenkaart kan bij een eerstvolgende aankoop worden aangevraagd en geregistreerd in één van de Ecco brandstores. Vanaf dat moment is de Ecco klantenkaart gekoppeld aan de persoonsgegevens van de spaarkaarthouder en spaart de spaarkaarthouder bij iedere aankoop punten.

2. Bij de aanvraag van de Ecco klantenkaart wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden op www.nelson.nl. Met het accepteren en gebruiken van de Ecco klantenkaart gaat de spaarkaarthouder akkoord met de Algemene Voorwaarden die voor de Ecco klantenkaart zijn opgesteld.

3. De Ecco klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het samenvoegen van twee of meerdere aparte spaarkaarten is niet mogelijk.

4. De Ecco klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van Nelson Schoenen BV.

C. SPAARSYSTEEM

1. Met een geldige Ecco klantenkaart spaart de spaarkaarthouder bij iedere bij Ecco bestede €400,- (webshop uitgezonderd) voor een kortingstegoed van €25,- op een volgende aankoop. Deze €400,- hoeft niet in één keer te worden besteed.

2. De spaarkaarthouder spaart automatisch punten over alle aankopen die in één van de Ecco brandstores worden gedaan (webshop uitgezonderd). Óók op Sale-artikelen en overige acties en aanbiedingen. De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de Ecco klantenkaarthouder betaalde bedrag.

3. Voor iedere euro die bij Ecco wordt besteed (webshop uitgezonderd), ontvangt de spaarkaarthouder 1 punt. (Dus: 1 euro = 1 punt) Hierbij worden bedragen vanaf 0,90 naar boven afgerond. Voorbeeld: besteed je €24,90 bij Nelson dan ontvang je 25 punten.

4. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden bijgehouden op vertoon van een geldige Ecco klantenkaart. Om als spaarkaarthouder automatisch te sparen, dien je de Ecco klantenkaart te laten scannen voorafgaand aan iedere aankoop in een van de Ecco Brandstores.

5. Het actuele puntensaldo is terug te vinden op de aankoopbon en tevens op te vragen aan de kassa bij iedere Ecco Brandstore.

6. Op het moment dat de spaarkaarthouder 400 punten heeft bereikt, heeft de spaarkaarthouder recht op €25,-korting op een volgende aankoop. (Uitgezonderd, afgeprijsde artikelen.)

7. Bij het retourneren of ruilen van aangekochte artikelen, worden de eerder verkregen punten terug geboekt of aangepast. Er kan alleen geretourneerd of geruild worden volgens de in de winkels geldende regels, op vertoon van het aankoopbewijs en de Ecco klantenkaart, als bij de oorspronkelijke aankoop punten zijn verkregen op de Ecco klantenkaart.

8. De gespaarde punten zijn maximaal 2,5 jaar geldig. Indien gedurende 2,5 jaar geen punten worden opgebouwd dan wel verzilverd en het spaarsaldo ongewijzigd blijft, zal het gehele tegoed aan spaarpunten worden afgeboekt.

9. Indien een spaartegoed van 400 punten of meer gedurende 2,5 jaar niet wijzigt en geen punten worden opgebouwd dan wel verzilverd, zullen 400 punten automatisch omgezet worden in een waardecheque van €25,- met een geldigheidsduur van 6 maanden. Het puntenrestant, indien aanwezig, zal op de kaart blijven staan en vanaf dat moment weer 2,5 jaar geldig zijn.

D. VERZILVEREN KORTING

1. Op het moment dat spaarkaarthouder 400 punten of meer heeft gespaard, heeft de spaarkaarthouder recht op €25,-korting.

2. Met een geldige en geregistreerde Ecco klantenkaart kan het kortingstegoed worden verzilverd op een eerstvolgende aankoop in alle Ecco klantenkaart (webshop uitgezonderd).

3. De verkoopmedewerker van Ecco zal de spaarkaarthouder inlichten zodra de 400 punten zijn bereikt en vragen of de spaarkaarthouder de korting wil verzilveren.

4. Het is niet mogelijk de €25,-korting te verzilveren in combinatie met aanbiedingen of overige kortingsacties

5. Bij het verzilveren van de €25,- korting worden de 400 gespaarde punten in mindering gebracht op de Ecco klantenkaart van de spaarkaarthouder.

6. Het door de spaarkaarthouder gespaarde kortingstegoed kan niet worden uitgekeerd in contant geld.

7. Het kortingsbedrag moet in één keer worden besteed. Derhalve is het niet mogelijk de korting te verzilveren wanneer het aankoopbedrag lager is dan het te verzilveren kortingstegoed.

8. Nelson behoudt zich te allen tijde het recht voor om de gespaarde punten eenmalig in de vorm van een waardecheque met een geldigheidsduur van 6 maanden uit te keren aan de spaarkaarthouder.

E. PERSOONSGEGEVENS

1. De Ecco klantenkaart wordt bij registratie gekoppeld aan de persoonsgegevens van de spaarkaarthouder. Indien een spaarkaarthouder bij Nelson in het kader van het Ecco Spaarkaart-programma zijn/haar gegevens niet volledig wenst te verstrekken, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het Spaarkaart-programma.

2. De persoonsgegevens die Nelson verzamelt in het kader van het Ecco Spaarkaart-programma zullen worden geregistreerd in het Nelson/Ecco klantenbestand. Het klantenbestand wordt beheerd door Nelson Schoenen BV, te Hoofddorp.

3. Nelson beheert de persoonsgegevens ten behoeve van het Ecco Spaarkaart puntensysteem. Tevens worden de persoonsgegevens gebruikt om de spaarkaarthouders per email te kunnen informeren betreft het actuele puntensaldo, aanbiedingen, acties, of de nieuwe collectie van Ecco en/of één van de gelieerde ondernemingen. Wanneer de spaarkaarthouder niet langer prijs stelt op het ontvangen van bovengenoemde informatie, kan hij/zij zich hiervoor eenvoudig afmelden middels een link onderaan iedere te ontvangen nieuwsbrief. Tevens worden de geregistreerde aankoopgegevens gebruikt voor het maken van analyses, waardoor Nelson de collecties en aanbiedingen kan optimaliseren en beter kan afstemmen op de wensen van de Ecco spaarkaarthouders.

4. De spaarkaarthouder heeft de mogelijkheid eventuele wijzigingen in persoonsgegevens, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing, te laten doorvoeren in een van de Ecco brandsotres. De verkoopmedewerker past hierbij de gegevens direct in de kassa aan.

5. De bovengenoemde persoonsregistratie is bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld en is opgenomen in het openbaar register, te raadplegen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Uit deze persoonsregistratie zullen geen gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit voor het gebruik en/of de verrekening van het Ecco Spaarkaart-programma noodzakelijk is.

6. Nelson is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve persoons- en adresgegevens met betrekking tot communicatie over acties, wijzigingen en verlopen geldigheidsduur spaartegoed.

 

F. BEËINDIGING DEELNAME

1. Ecco spaarkaarthouders kunnen hun deelname aan het Ecco Spaarkaart-programma op ieder moment beëindigen.

2. Om deelname aan het Eccon Spaarkaart-programma te beëindigen dient de spaarkaarthouder de Ecco Spaarkaart in te leveren in één van de Ecco brandstores en de afmelding door te geven aan een verkoopmedewerker aan de kassa.

3. Na beëindiging is de Ecco Spaarkaart niet meer geldig. De gegevens worden uit het Nelson klantenbestand verwijderd en de spaarkaarthouder wordt uitgeschreven uit het Ecco Spaarkaart-programma. De gespaarde punten worden hierbij onherroepelijk geannuleerd. Bij het opnieuw aanmelden voor een Ecco Spaarkaart begint de spaarkaarthouder opnieuw met sparen en kan er geen aanspraak worden gemaakt op eerder gespaarde punten.

4. Nelson is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als Ecco spaarkaarthouder, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Nelson en/of de Ecco brandstores, de Ecco Spaarkaart met onmiddellijke ingang in te trekken en het gespaarde kortingstegoed te annuleren.

G. VERLIES OF DIEFSTAL VAN SPAARKAART

1. Bij verlies of diefstal van de Spaarkaart dient de spaarkaarthouder hier zo spoedig mogelijk melding van te maken (zie contactgegevens), waarna de betreffende spaarkaart wordt geblokkeerd. De spaarkaarthouder ontvangt een nieuwe Spaarkaart. De gespaarde punten welke gekoppeld zijn aan de persoonsgegevens van de spaarkaarthouder, zullen worden overgeschreven op de nieuwe Spaarkaart.

2. Nelson is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik, door de Ecco spaarkaarthouder dan wel door derden (in geval van diefstal etc.), van de Spaarkaart, alsmede voor het frauduleus of onrechtmatig verzilveren van een kortingstegoed.

H. WIJZIGINGEN OF BEËINDIGING PROGRAMMA

1. Nelson behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Spaarkaart-programma of andere voordelen of condities behorende bij de Ecco Spaarkaart te wijzigen of geheel te beëindigen. De belangen van de spaarkaarthouder zullen hierbij naar redelijkheid worden gewaarborgd.

2. De houder van de Spaarkaart wordt via de website www.nelson.nl over eventuele wijzigingen geïnformeerd. Voor de actuele versie van de Algemene Voorwaarden wordt altijd verwezen naar de website www.nelson.nl. Door gebruik te maken van de Spaarkaart na de datum van de wijziging, stemt de spaarkaarthouder in met de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden en eventuele wijzigingen in de toekomst.

3. Bij beëindiging van het Spaarkaart-programma kan de spaarkaarthouder tot aan de datum van de beëindiging het reeds gespaarde kortingstegoed verzilveren. Na beëindiging kan er door de spaarkaarthouder geen kortingstegoed meer worden gespaard of verzilverd.

I. VRAGEN EN CONTACT

1. Vragen en/of opmerkingen betreft het Spaarkaart-programma kunnen worden gemaild naar: spaarkaart@nelson.nl onder vermelding van het onderwerp 'Ecco Spaarkaart'. De aanvraag zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

2. Voor dringende vragen kan er contact worden opgenomen met de klantenservice via het telefoonnummer: 088-0088112.

3. Uiteraard staan de verkoopmedewerkers in één van de Ecco brandstores altijd klaar om vragen te beantwoorden.

4. Correspondentie aangaande alle aspecten van het Spaarkaart-programma kan ook schriftelijk gericht worden aan: Nelson Schoenen BV.

O.v.v. Ecco Spaarkaart
Willem Brocadesdreef 1
2132 PV Hoofddorp